wszytko o adaptacji projektu gotowego

Prawo Budowlane mówi, że każdy projekt domu musi być poddany obowiązkowi dostosowania do warunków, jakie ustanawia prawomocna decyzja o warunkach zabudowy. Dostosowanie to nazywamy obowiązkową adaptacją projektu domu . Zadanie takie musimy konstruktorowi. modyfikacja projektu jest konieczna do rozpoczęcia realizacji budowy . Wybór projektanta, który wykona adaptację projektu należy do Ciebie, ważne jest jednak, by był to architekt z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń i posiadał stosowne praktykę

Adaptacja projektu dzieli się na część obowiązkową i ponadstandardową. Do części obligatoryjnej zaliczamy:

• adaptację projektu domu do otrzymanej Decyzji o Warunkach Zabudowy

• dopasowanie nabytego drogą kupna projektu domu do stref obciążeń panujących na danej działce

•sporządzenie projektu zagospodarowania terenu , z wykonaniem budynku na odpowiedniej mapie do celów projektowych

• architekt adaptująca projekt domu staje się autorem projektu w rozumieniu ustawy prawa budowlanego.

Część nieobowiązkową adaptacji stanowią przerubki, jakie zamawiający chce wprowadzić do projektu, by projekt domu stał się bardziej skrojony do jego potrzeb i oczekiwań. Do najbardziej popularnych zmian należą:

• zmiana nachylenia kąta dachu;

• zmiana kształtów otworów okiennych i drzwiowych,

• implementcja technologii budowy domu,

• zmiana stropu,

• zmiana funkcji pomieszczeń,

• zmiana rozmieszczenia ścianek działowych,

This entry was posted on Monday, January 7th, 2013 at 1:23 am and is filed under Uncategorized.